Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh In

Thủ tục hồ sơ

1/ Đơn xin thuê đất
2/ Văn bản xác nhận nhu cầu sử dụng đất của UBND cấp xã nơi có đất

Thời hạn giải quyết

không quá 30 (ba mươi ngày) ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Thu phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.