Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật In

Thủ tục hồ sơ

1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư: 03 bản chính;
2/ Quyết định chọn thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
3/ Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và tính toán kết cấu
4/ Thiết kế bản vẽ thi công
5/ Dự toán,
6/ Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có khảo sát).

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thu phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.